U kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige versie zoals op deze website is gepubliceerd (zie onder Home | Terms of Business).

Komt het tot een eerste gesprek (telefonisch, of in persoon), d.w.z. een (telefoon)gesprek waarin uw innovatie inhoudelijk wordt besproken, dan zult u worden geacht voorafgaand kennis te hebben genomen van de volledige versie en daarmee te hebben ingestemd.

© Southern Cross, 2003-2024

 

 

voertaal
eerste gesprekken
metaalunie leden
algemene voorwaarden