Southern Cross verleent diensten aan bedrijven en niet aan particulieren. Uit ervaring blijkt namelijk dat voor commercieel succes van een technische innovatie voldoende drive, een plan tot vercommercialisering en het nodige werkkapitaal onontbeerlijk zijn. Als een van deze elementen ontbreekt, en er ook niets aan te verbeteren valt, dan is de kans op succes wel zeer klein. Dit is helaas de werkelijkheid voor de meeste particuliere uitvinders.
 
Eerste gesprekken met Southern Cross, dat wil zeggen: gesprekken (telefonisch, of in persoon) waarin innovaties voor het eerst inhoudelijk besproken worden, zijn niet gratis. Dit komt doordat wij een eerste inhoudelijk gesprek voeren alleen nadat een cliënt het nodige voorwerk heeft gedaan. Welk voorwerk? Zie onder Briefing papers | Check list. Deze volgorde is efficient voor zowel de cliënt als Southern Cross. De cliënt krijgt in het eerste gesprek concrete, direct bruikbare adviezen. Aangezien de cliënt daar direct voordeel van heeft, past het daarbij dat Southern Cross voor het gegeven advieswerk wordt betaald.

-----

 
U vindt op deze website geen algemene informatie over intellectuele-eigendomsrechten. Veel algemene informatie en ook antwoorden op veelgestelde vragen over intellectuele-eigendomsrechten zijn te vinden op andere websites, zoals die van het Octrooicentrum Nederland (voorheen bekend als de Octrooiraad, het Bureau voor de Industriële Eigendom, Agentschap NL en nu onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO) (www.octrooicentrum.nl), het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (voorheen het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen) (BBIE, www.boip.int), en de Orde van Octrooigemachtigden (www.octrooigemachtigde.nl).

Nog veel meer informatie is te vinden op de websites van internationale organisaties zoals the European Patent Office (EPO, www.epo.org), the World Intellectual Property Organization (WIPO, www.wipo.int), en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO, www.euipo.eu).

© Southern Cross, 2003-2024

 

 

voertaal
eerste gesprekken
metaalunie leden
algemene voorwaarden